Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin hoãn thuế bất động sản

Thành phố cho phép một số chủ sở hữu bất động sản hoãn thanh toán Thuế Bất động sản của họ khi số tiền họ nợ tăng hơn 15% so với năm trước. Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký chương trình hoãn thuế bất động sản.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin hoãn thuế bất động sản năm 2021 PDF Sử dụng biểu mẫu này để đăng ký chương trình hoãn thuế bất động sản cho năm 2021. Các đơn xin bao gồm các hướng dẫn. Tháng Mười 2, 2020
Đơn xin hoãn thuế bất động sản năm 2021 (tiếng Tây Ban Nha) PDF Use este formario para solicitar el programama de aplazamiento de pagos del impuesto sobre la propiedad. El formulario incluye instrucciones. Tháng Mười 2, 2020
Đơn xin hoãn thuế bất động sản năm 2021 (tiếng Trung) PDF 请 使 用 此 表 格 申 请 2020 年 的 房 地 产 税 延 计 划。 此 申 请 表 包 括 指 导 说 明。 Tháng Sáu 26, 2020
Lên trên