Chuyển đến nội dung chính

Nghiên cứu điển hình về tiết kiệm năng lượng Quadplex

Báo cáo này tóm tắt một nghiên cứu khả thi về các biện pháp bảo tồn năng lượng (ECM) trong các tòa nhà 'Quadplex' của Thành phố — Tòa thị chính, Tòa nhà Dịch vụ Thành phố, One Parkway và Trung tâm Tư pháp Hình sự. Kết quả bao gồm tiết kiệm năng lượng và các cơ sở dễ vận hành hơn, thoải mái hơn cho người thuê và có ít nhu cầu vốn trước mắt hơn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Dự án tiết kiệm năng lượng được đảm bảo Quadplex PDF Một nghiên cứu điển hình về tiết kiệm năng lượng trong bốn tòa nhà thành phố lớn ở Trung tâm Thành phố. Ngày 1 tháng 10 năm 2015
Lên trên