Chuyển đến nội dung chính

Thử nghiệm trước khi làm việc cho mẫu đầu vào cần sa

Đối với nhiều công việc, việc yêu cầu các nhân viên tương lai phải được xét nghiệm cần sa như một điều kiện làm việc là bất hợp pháp. Nếu bạn đã được yêu cầu nộp để kiểm tra, bạn có thể sử dụng biểu mẫu trên trang này để nộp đơn khiếu nại.

Nếu bạn có thắc mắc về quy trình khiếu nại, hãy liên hệ với Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia (PCHR).

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thử nghiệm trước khi làm việc cho mẫu đầu vào cần sa PDF 15 Tháng Ba, 2022
Đầu trang