Chuyển đến nội dung chính

Các slide đào tạo yêu cầu công trường trước khi xây dựng

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & I) đã trình bày một khóa đào tạo cho công chúng về các yêu cầu mã hành chính đối với các công trường xây dựng. Các chủ đề được đề cập trong phiên thông tin này bao gồm:

  • Quy định về vật cản và đóng cửa đường phố và vỉa hè
  • Yêu cầu an toàn trang web tối thiểu
  • Yêu cầu để đăng giấy phép
  • Yêu cầu phá dỡ và đào
  • Việc bảo vệ tài sản liền kề
  • Bảo vệ trên cao
  • Tổng quan về các yêu cầu cơ bản của OSHA

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Trang trình bày đào tạo yêu cầu công trường trước khi xây dựng PDF Các slide này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các yêu cầu mã hành chính cho các công trường xây dựng. Tháng Hai 21, 2024
Lên trên