Chuyển đến nội dung chính

Kế hoạch quá cảnh Philadelphia

Kế hoạch Giao thông Philadelphia là hướng dẫn của Thành phố để cải thiện phương tiện giao thông công cộng. Nó tập trung vào:

  • Phát triển một nền tảng chính sách để làm cho việc vận chuyển thuận tiện, thoải mái và trực quan hơn.
  • Đầu tư vào cơ sở hạ tầng xe buýt sẽ làm cho mạng nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.
  • Đầu tư vào cơ sở hạ tầng vận chuyển công suất cao sẽ chuẩn bị cho khu vực để đáp ứng những thách thức của thế kỷ 21.

Kế hoạch được xây dựng bởi Văn phòng Hệ thống Giao thông và Cơ sở hạ tầng với ý kiến đóng góp của một số Thành phố và các cơ quan đối tác.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kế hoạch Vận chuyển Philadelphia PDF Kế hoạch này hình dung một thành phố được kết nối bằng phương tiện giao thông, tập trung vào việc tạo ra một nền tảng chính sách, cải thiện hành lang xe buýt và đầu tư vào cơ sở hạ tầng vận chuyển công suất cao. Tháng Hai 22, 2021
Bản tóm tắt Kế hoạch Vận chuyển Philadelphia PDF Một bản tóm tắt của kế hoạch, bao gồm các mục tiêu và chiến lược chính của nó và rút ra từ tiếp cận cộng đồng. Tháng Hai 22, 2021
Tóm tắt Kế hoạch Vận chuyển Philadelphia (Tiếng Tây Ban Nha) PDF Một bản tóm tắt bằng tiếng Tây Ban Nha của kế hoạch, bao gồm các mục tiêu và chiến lược chính của nó và rút ra từ việc tiếp cận công chúng. Tháng Tư 15, 2021
Đầu trang