Chuyển đến nội dung chính

An toàn cá nhân và phòng ngừa quá liều cho người tiêm ma túy

Các chiến lược giảm tác hại là cách để giảm bớt tác động tiêu cực của việc sử dụng ma túy. Chúng bao gồm các cách để tránh bệnh tật và giảm nguy cơ quá liều, chẳng hạn như mang naloxone, sử dụng kim hoặc thìa sạch và không bao giờ sử dụng một mình.

Bạn cũng có thể tìm hiểu về cách vứt bỏ kim đã sử dụng một cách an toàn.

Để tìm hiểu về những nỗ lực giảm thiểu các hậu quả tiêu cực về sức khỏe và xã hội liên quan đến việc sử dụng ma túy, hãy truy cập trang của chúng tôi về giảm thiểu tác hại.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thẻ thông tin Fentanyl PDF Thông tin về fentanyl, thường được thêm vào thuốc đường phố và gây ra quá liều. Tháng Chín 24, 2018
Thẻ thông tin Fentanyl (tiếng Tây Ban Nha) PDF Thông tin về fentanyl, thường được thêm vào thuốc đường phố và gây ra quá liều. (Tiếng Tây Ban Nha) Tháng Chín 24, 2018
Thoát ngay: Sổ tay hướng dẫn an toàn cho người sử dụng ma túy tiêm PDF Hướng dẫn để giảm tác hại của việc sử dụng thuốc tiêm và nhận ra tác động tiêu cực của nó đối với sức khỏe của bạn. Tháng Chín 24, 2018
Thẻ ví phòng ngừa quá liều PDF Thông tin về cách tránh, nhận biết và đảo ngược quá liều, cũng như nơi nhận trợ giúp. Tháng Chín 24, 2018
Thẻ ví phòng ngừa quá liều (tiếng Tây Ban Nha) PDF Thông tin về cách tránh, nhận biết và đảo ngược quá liều, cũng như nơi nhận trợ giúp. (Tiếng Tây Ban Nha) Tháng Chín 24, 2018
Đầu trang