Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên nhóm đối tác

Philadelphia Parks & Recreation có thể sử dụng hỗ trợ của bạn! Khám phá những cơ hội này để tham gia một nhóm đối tác hoặc tìm hiểu thêm về các cách để tham gia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn sử dụng Hội đồng Tư vấn Giải trí PDF Sổ tay hướng dẫn này chứa các thông lệ và thủ tục của Hội đồng tư vấn. 2016
Bộ công cụ Park Friends 2020 PDF Đây là hướng dẫn để bắt đầu và duy trì các nhóm Park Friends. Tháng Một 29, 2020
Bạn bè và nhóm cộng đồng Gói tài nguyên PDF Sử dụng bộ sưu tập tài nguyên này để hỗ trợ bạn đăng ký giấy phép sự kiện Nhóm Bạn bè & Cộng đồng. Tháng Hai 26, 2018
Đầu trang