Chuyển đến nội dung chính

Tham gia

Trợ giúp chúng tôi làm cho Công viên & Giải trí Philadelphia trở nên tốt hơn nữa.

Làm việc với chúng tôi

Có nhiều cách để các cá nhân và doanh nghiệp làm việc với Parks & Rec.

Kiểm tra các cơ hội này:


Tình nguyện viên

Parks & Rec không thể phát triển mạnh nếu không có tình nguyện viên. Các tình nguyện viên giúp duy trì các công viên và tăng cường chương trình giải trí. Có rất nhiều cách để giúp đỡ, từ tình nguyện với một chương trình sau giờ học đến tham gia nhóm Park Friends.


Hỗ trợ

Philadelphia Parks & Rec chấp nhận hỗ trợ từ các đối tác cá nhân, phi lợi nhuận và kinh doanh.

Đóng góp cá nhân

Bạn có thể hỗ trợ Parks & Rec bằng cách quyên góp cho các tổ chức này.

  • Fairmount Park Conservancy làm việc với Parks & Rec để lãnh đạo và hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn và cải thiện hệ thống Parks & Rec. Các công viên và cơ sở giải trí tốt hơn tạo nên một thành phố tốt hơn thu hút các doanh nghiệp và cư dân mới.
  • Philadelphia Parks Alliance Nhiệm vụ của Liên minh Công viên là bảo vệ sự quan tâm của công chúng đối với các công viên, giải trí và không gian mở nổi bật - chìa khóa để biến Philadelphia trở thành một thành phố lành mạnh, sôi động và bền vững cho tất cả mọi người.
  • Quà tặng cho tất cả các mùa - Chương trình “Quà tặng cho tất cả các mùa” mang đến cho bạn cơ hội tôn vinh một người đặc biệt, kỷ niệm một dịp hoặc thiết lập một đài tưởng niệm với sự quyên góp của một cái cây hoặc khu rừng. Để bắt đầu quá trình tặng cây, hãy gọi (215) 683-0215.

Tài trợ

Parks & Rec tổ chức hơn 600 sự kiện và hàng ngàn chương trình mỗi năm. Chúng tôi hoan nghênh các nhà tài trợ. Các nhà tài trợ doanh nghiệp nhận được những lợi ích có giá trị trong khi đóng góp cho một thành phố mạnh hơn. Những người quan tâm đến việc tài trợ cho một sự kiện hoặc chương trình có thể liên hệ với parksandrecreation@phila.gov.

Đầu trang