Chuyển đến nội dung chính

Đường phố lịch sử tài liệu phục hồi mương thợ sửa ống nước

Chủ sở hữu bất động sản sống trên mạng lưới đường phố được chỉ định trong lịch sử có thể xin giấy phép khôi phục các cuộc khai quật trên đường do sửa chữa hệ thống ống nước thông qua các nhà thầu của chính họ thay vì thông qua Thành phố.

Các nhà thầu phải tuân theo các quy định về mở đường, khai quật và phục hồi. Ngoài ra, có một số tài liệu cụ thể cho quá trình cho các đường phố lịch sử.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Yêu cầu từ bỏ: phí phục hồi mở đường lịch sử (thợ sửa ống nước) docx Một lá thư mẫu cho thợ ống nước để yêu cầu miễn phí phục hồi mở đường lịch sử. Tháng Bảy 29, 2014
Yêu cầu từ bỏ: phí phục hồi mở đường lịch sử (cư dân) docx Một lá thư mẫu cho chủ sở hữu bất động sản để yêu cầu miễn phí khôi phục mở đường lịch sử. Tháng Tư 7, 2014
Yêu cầu phục hồi mương thợ sửa ống nước trên các đường phố được chỉ định trong lịch sử thông số kỹ thuật PDF Hướng dẫn phục hồi bổ sung dành riêng cho các đường phố lịch sử. Tháng Sáu 16, 2021
Lên trên