Chuyển đến nội dung chính

Quy định mở và khôi phục cửa mở đường

Bộ Đường phố thực thi các quy định quản lý việc mở đường, khai quật và trùng tu. Các tài liệu sau đây mô tả:

  • Giấy phép và quy trình.
  • Yêu cầu an toàn.
  • Các thủ tục khẩn cấp.
  • Tiêu chuẩn và vật liệu.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quy định mở cửa và khôi phục mở đường phố PDF Bộ Đường phố quy định về việc mở cửa, san lấp, phục hồi, mương của thợ sửa ống nước và các tình huống đặc biệt. Tháng Sáu 21, 2021
Các quy định quản lý việc mở đường, khai quật và phục hồi PDF Các quy định của Sở Đường phố liên quan đến việc mở đường và giấy phép cư trú trên đường phố, đơn đăng ký và thủ tục. Tháng Sáu 21, 2021
Lên trên