Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo phải thu nước năm tài chính 2021

Các báo cáo này liệt kê số dư do Bộ Doanh thu cho mỗi tháng cho năm tài chính 2021.

 

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khoản phải thu nước tháng 6 năm 2021 PDF Tháng Bảy 30, 2021
Khoản phải thu nước tháng 5 năm 2021 PDF Tháng Sáu 24, 2021
Khoản phải thu nước Tháng Tư 2021 PDF Tháng Sáu 2, 2021
Khoản phải thu nước tháng 3 năm 2021 PDF Tháng Tư 26, 2021
Khoản phải thu nước tháng 2 năm 2021 PDF Tháng Ba 22, 2021
Khoản phải thu nước tháng 1 năm 2021 PDF Tháng Ba 1, 2021
Khoản phải thu nước tháng 12 năm 2020 PDF Tháng Một 27, 2021
Khoản phải thu nước tháng 11 năm 2020 PDF Tháng Mười Hai 30, 2020
Khoản phải thu nước tháng 10 năm 2020 PDF Tháng Mười Hai 1, 2020
Khoản phải thu nước tháng 9 năm 2020 PDF Tháng Mười 30, 2020
Khoản phải thu nước tháng 8 năm 2020 PDF Tháng Chín 24, 2020
Khoản phải thu nước tháng 7 năm 2020 PDF Tháng Tám 26, 2020
Đầu trang