Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo phải thu nước năm tài chính 2020

Các báo cáo này liệt kê số dư do Bộ Doanh thu cho mỗi tháng cho năm tài chính 2020.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khoản phải thu nước tháng 6 năm 2020 PDF Tháng Bảy 27, 2020
Khoản phải thu nước tháng 5 năm 2020 PDF Tháng Sáu 18, 2020
Khoản phải thu nước tháng 4 năm 2020 PDF Tháng Năm 20, 2020
Khoản phải thu nước tháng 3 năm 2020 PDF Tháng Tư 22, 2020
Khoản phải thu nước tháng 2 năm 2020 PDF Tháng Ba 12, 2020
Khoản phải thu nước tháng 1 năm 2020 PDF Tháng Hai 13, 2020
Khoản phải thu nước tháng 12 năm 2019 PDF Tháng Một 15, 2020
Khoản phải thu nước tháng 11 năm 2019 PDF Tháng Mười Hai 11, 2019
Khoản phải thu nước tháng 10 năm 2019 PDF Tháng Mười Một 15, 2019
Khoản phải thu nước tháng 9 năm 2019 PDF Tháng Mười 18, 2019
Khoản phải thu nước tháng 8 năm 2019 PDF Tháng Chín 12, 2019
Khoản phải thu nước tháng 7 năm 2019 PDF Tháng Tám 13, 2019
Lên trên