Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo thuế phải thu năm tài chính 2019

Các báo cáo này liệt kê số dư do Bộ Doanh thu cho mỗi tháng cho năm tài chính 2019.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Khoản phải thu thuế tháng 6 năm 2019 PDF Tháng Bảy 22, 2019
Khoản phải thu thuế tháng 5 năm 2019 PDF Tháng Sáu 12, 2019
Khoản phải thu thuế tháng 4 năm 2019 PDF 15 Tháng Năm, 2019
Khoản phải thu thuế tháng 3 năm 2019 PDF 6 Tháng Năm, 2019
Khoản phải thu thuế tháng 2 năm 2019 PDF 14 Tháng Ba, 2019
Khoản phải thu thuế tháng 1 năm 2019 PDF Tháng Hai 14, 2019
Khoản phải thu thuế tháng 12 năm 2018 PDF Ngày 16 tháng 1 năm 2019
Khoản phải thu thuế tháng 11 năm 2018 PDF Tháng Mười Hai 13, 2018
Khoản phải thu thuế tháng 10 năm 2018 PDF Tháng Mười Một 15, 2018
Khoản phải thu thuế tháng 9 năm 2018 PDF Tháng Mười 15, 2018
Khoản phải thu thuế tháng 8 năm 2018 PDF Tháng Chín 17, 2018
Khoản phải thu thuế tháng 7 năm 2018 PDF Tháng Tám 16, 2018
Lên trên