Chuyển đến nội dung chính

Yêu cầu cấp phép của nhà thầu chữa cháy slide hội thảo trên web

Bộ Giấy phép và Thanh tra (L & ampI) đã trình bày một hội thảo trên web cho công chúng về các yêu cầu cấp phép của nhà thầu chữa cháy và 10 lỗi lắp đặt hệ thống dập lửa phổ biến nhất. Danh sách này chứa các slide từ hội thảo trên web này.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Yêu cầu hợp đồng dập lửa và 10 lỗi cài đặt phổ biến nhất trang trình bày hội thảo trên web PDF Các slide này được sử dụng trong các yêu cầu của nhân viên chữa cháy và người học việc và 10 lỗi cài đặt phổ biến được trình bày vào ngày 17 tháng 3 năm 2022. 17 Tháng Ba, 2022
Đầu trang