Chuyển đến nội dung chính

Mẫu thông tin sức khỏe gia đình

Sử dụng biểu mẫu này để theo dõi nhóm máu, tình trạng sức khỏe và thuốc cho từng thành viên trong gia đình bạn. Giữ một bản sao trong phạm vi truy cập dễ dàng để bạn hoặc một chuyên gia y tế có thể tham khảo nó trong trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thông Tin Sức Khỏe Gia Đình PDF Lưu thông tin sức khỏe gia đình để tham khảo trong trường hợp khẩn cấp. Ngày 10 tháng 1 năm 2017
Đầu trang