Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu quảng cáo tiếp cận cộng đồng chuẩn bị sức khỏe cộng đồng

Nhóm Tiếp cận Chương trình Chuẩn bị của Bộ Y tế Công cộng nhằm mục đích duy trì phản ứng khẩn cấp toàn diện. Chúng tôi trực tiếp tham gia với cộng đồng, lắng nghe những gì mọi người nói về nhu cầu của họ, sau đó cung cấp thông tin và nguồn lực chuẩn bị để giúp giải quyết những nhu cầu đó.

Chúng tôi tập trung vào các cộng đồng có xu hướng bị ảnh hưởng nặng nề bởi trường hợp khẩn cấp. Điều này bao gồm:

  • Những người có quyền truy cập, tiếp cận và nhu cầu chức năng.
  • Những người sử dụng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
  • Những người trải qua nghèo đói, bạo lực và các cuộc khủng hoảng khác được tạo ra bởi sự bất bình đẳng cơ cấu.
  • Các cộng đồng tại các giao lộ của các nhóm này.

Tài liệu chuẩn bị về một số mối nguy hiểm chính có sẵn để tải xuống tại đây. Bạn có thể đặt hàng tài liệu in miễn phí bằng nhiều ngôn ngữ cho tổ chức của mình.

Quan tâm đến việc làm việc cùng nhau? Gửi email cho chúng tôi tại publichealthpreparedness@phila.gov.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giữ cơ thể mát mẻ, Philly! PDF Một tập tài liệu mô tả cách chuẩn bị và đối phó với nhiệt độ quá cao và các trường hợp khẩn cấp về nhiệt được tuyên bố. 16 Tháng Mười Một, 2023
Giữ sức khỏe và an toàn trong những cơn bão nghiêm trọng PDF Một tập tài liệu mô tả cách chuẩn bị và đối phó với những cơn bão nghiêm trọng và hậu quả của chúng. 16 Tháng Mười Một, 2023
Đầu trang