Chuyển đến nội dung chính

Không yêu cầu đơn khiếu nại

Luật bảo vệ chủ nhà Không kêu gọi chủ nhà của Thành phố yêu cầu cấp phép và quy định của người bán buôn và đại lý của họ. Nó cũng cấm họ mời các chủ nhà:

Nếu một nhà bán buôn hoặc chuyên gia bất động sản tiếp tục liên lạc với bạn sau khi bạn đã tham gia danh sách Không mời gọi, bạn có thể gửi mẫu đơn khiếu nại đến Ủy ban Quan hệ Con người Philadelphia. Mẫu đơn có thể được gửi qua thư hoặc qua email đến pchr@phila.gov.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Danh sách Không Yêu Cầu — Mẫu Đơn Khiếu Nại PDF Tháng Ba 9, 2022
Đầu trang