Chuyển đến nội dung chính

Các quy định về thuế tác động phát triển (DIT)

Thuế Tác động Phát triển (DIT) áp dụng cho mọi thực thể nộp đơn xin giấy phép xây dựng cho khu dân cư mới xây dựng trên 15.000 đô la. Các tài liệu này đặt ra các quy định pháp lý đầy đủ cho DIT, bao gồm các định nghĩa hiện hành, áp đặt, miễn trừ và hoàn lại tiền.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Các quy định về thuế tác động phát triển PDF Hoàn thành các quy định về Thuế Tác động Phát triển của Thành phố Philadelphia. Tháng Mười 25, 2023
Lên trên