Chuyển đến nội dung chính

Sân chơi Cerashore: Xây dựng lại tài nguyên

Xây dựng lại là một khoản đầu tư lịch sử vào các công viên lân cận, trung tâm giải trí và thư viện. Được thực hiện bởi Thuế đồ uống Philadelphia, chương trình này sẽ đầu tư hàng trăm triệu đô la vào việc cải thiện các cơ sở cộng đồng.

Phần này dành riêng cho các mục tiêu của dự án, dòng thời gian và các không gian mới được đề xuất cho Sân chơi Cerashore.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Bài thuyết trình về cuộc họp cộng đồng Cerashore Playground - 12.06.2023 PDF Xây dựng lại Philadelphia đã tổ chức một cuộc họp cộng đồng cho dự án Sân chơi Cerashore vào ngày 6 tháng 12 năm 2023. Tháng Một 30, 2024
Đầu trang