Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin Giấy phép Pennsylvania để Mang súng

Nếu bạn muốn mang súng bên ngoài nhà của bạn ở Pennsylvania, bạn phải xin giấy phép. Ứng viên có thể gửi đơn xin đã hoàn thành qua đường bưu điện đến:

Cảnh sát Philadelphia - Đơn vị Cấp phép Súng
Người nhận: Xử lý Đơn xin
660 E. Erie Ave.
Philadelphia, PA 19134

Đơn đăng ký cũng có thể được gửi tại Đơn vị Cấp phép Súng từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Nếu bạn thích, bạn có thể đăng ký trực tuyến để xin giấy phép. Bạn cũng có thể sử dụng trang web để gia hạn hoặc thay thế giấy phép hiện có.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin giấy phép Pennsylvania để mang súng PDF Sử dụng đơn xin này nếu bạn muốn mang theo súng bên ngoài nhà của bạn. 7 Tháng Mười Hai, 2023
Lên trên