Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn về lũ lụt ở Philadelphia

Hướng dẫn này có thể giúp chủ sở hữu bất động sản và cư dân:

  • Tìm hiểu những việc cần làm nếu bạn gặp phải lũ lụt.
  • Chuẩn bị tài sản của bạn và gia đình của bạn cho lũ lụt.
  • Hiểu rủi ro lũ lụt của bạn.

Hướng dẫn này được thiết kế bởi Lực lượng Đặc nhiệm Quản lý Rủi ro Lũ lụt Toàn Thành phố Philadelphia.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Hướng dẫn về lũ lụt PDF Hướng dẫn cho người dân và chủ sở hữu tài sản để biết rủi ro lũ lụt và chuẩn bị cho lũ lụt. Tháng Chín 9, 2021
Đầu trang