Ale nan kontni prensipal

Gid pou inondasyon nan Philadelphia

Gid sa a ka ede pwopriyetè pwopriyete ak rezidan yo:

  • Chèche konnen kisa pou w fè si ou fè eksperyans inondasyon.
  • Prepare pwopriyete w la ak fanmi ou pou inondasyon.
  • Konprann risk inondasyon ou yo.

Gid sa a te fèt nan vil Philadelphia a Inondasyon Risk Jesyon Task Force.

Non Deskripsyon Lage Fòma
Yon Gid pou Inondasyon PDF Yon gid pou rezidan yo ak pwopriyetè pwopriyete yo konnen risk inondasyon ak prepare pou inondasyon. Septanm 9, 2021
Top