Ale nan kontni prensipal la

Pwogram Jesyon Inondasyon

Travay atravè ajans asire sekirite a nan Philadelphians pa jere risk inondasyon ak adapte a yon klima chanje.

Osijè de

Pwogram Jesyon Inondasyon an se apwòch kowòdone Vil la nan jesyon risk inondasyon. Fòs Travay Jesyon Risk Inondasyon an (FRMTF), yon kowalisyon kwa-depatmantal, sipèvize pwogram nan.

Fòs Travay la ap travay pou:

  • Edike piblik la sou danje inondasyon.
  • Devlope règleman ak kat risk pou danje inondasyon.
  • Priyorite enkyetid inondasyon nan Vil pou pran desizyon.
  • Enfòme devlopman peyi entelijan.
  • Amelyore rezistans inondasyon Vil la atravè aksyon alèjman, pwogram, ak resous.

Travay nou an sipòte rezidan, biznis, devlopè, ak patnè rezistans inondasyon nou yo.

Konekte

Imèl elaine.montes@phila.gov
Telefòn: (267) 846-2711

Pran aksyon

Top