Ale nan kontni prensipal la

Pwogram Jesyon Inondasyon

Kat ak zouti

Aprann sou risk inondasyon lakay ou oswa biznis ou lè l sèvi avèk kat ki soti nan Vil la, ajans federal, ak lòt moun.

Atlas

Atlas se zouti enfòmasyon kat jeyografik ki baze sou Vil la. Ou ka itilize li pou wè:

  • Aktyèl ak istorik foto ayeryen nan lavil la.
  • Street View foto.
  • Kat jeyografik kouch.

Ou kapab itilize li tou pou tcheke enfòmasyon zonaj pou yon pwopriyete, ki gen ladan si yon pwopriyete sitiye nan yon zòn ki gen risk pou inondasyon oswa “plèn inondasyon”.


Kat risk inondasyon ak zouti

Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA)

FEMA se sous piblik ofisyèl pou enfòmasyon danje inondasyon epi li jere Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon. Itilize resous sa yo pou jwenn kat jeyografik inondasyon ofisyèl ou, detèmine si pwojè devlopman ou an nan plèn inondasyon an, epi aprann sou risk inondasyon ou.


Ajans Pwoteksyon Anviwonman (EPA)

Sèvi ak Depistaj Jistis Anviwonman EPA a ak Zouti Transfòmasyon pou wè yon varyete de done chanjman nan klima, ki gen ladan risk inondasyon, 100-ane plèn inondasyon an, ak monte nivo lanmè.


Inondasyon Faktè

Faktè Inondasyon se yon zouti kat gratis sou entènèt ki te kreye pa First Street Foundation. Sèvi ak zouti sa a pou aprann si yon pwopriyete te inonde nan tan lontan an, risk li ye kounye a, ak ki jan risk sa a chanje sou tan. Li ka ede tou estime depans domaj inondasyon ak risk nan enfrastrikti ak kominote yo.


Istwa kat

Komisyon Planifikasyon Rejyonal Delaware Valley (DVRPC) te kreye yon kat istwa entèaktif ki montre enpak inondasyon aktyèl ak pwochen pou kominote nan Philadelphia ak konte ki antoure yo.

Top