Chuyển đến nội dung chính

Chương trình Quản lý Lũ lụt

Bản đồ và công cụ

Tìm hiểu về rủi ro lũ lụt của nhà hoặc doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng bản đồ từ Thành phố, các cơ quan liên bang và những người khác.

bản đồ

Atlas là công cụ thông tin dựa trên bản đồ của Thành phố. Bạn có thể sử dụng nó để xem:

  • Hình ảnh trên không hiện tại và lịch sử của thành phố.
  • Ảnh xem phố.
  • Lớp bản đồ.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để kiểm tra thông tin phân vùng cho một tài sản, bao gồm cả việc một tài sản nằm trong khu vực có nguy cơ lũ lụt hoặc “vùng ngập lũ”.


Bản đồ và công cụ rủi ro lũ lụt

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA)

FEMA là nguồn công cộng chính thức cho thông tin về nguy cơ lũ lụt và quản lý Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia. Sử dụng các tài nguyên này để tìm bản đồ lũ lụt chính thức của bạn, xác định xem dự án phát triển của bạn có nằm trong vùng ngập lũ hay không và tìm hiểu về nguy cơ lũ lụt của bạn.


Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA)

Sử dụng Công cụ Lập bản đồ và Sàng lọc Công lý Môi trường của EPA để xem nhiều dữ liệu về biến đổi khí hậu, bao gồm nguy cơ lũ lụt, vùng ngập lũ 100 năm và mực nước biển dâng.


Yếu tố lũ lụt

Flood Factor là một công cụ lập bản đồ trực tuyến miễn phí được tạo ra bởi First Street Foundation. Sử dụng công cụ này để tìm hiểu xem một tài sản có bị ngập trong quá khứ hay không, rủi ro hiện tại của nó và rủi ro đó đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Nó cũng có thể giúp ước tính chi phí thiệt hại lũ lụt và rủi ro đối với cơ sở hạ tầng và cộng đồng.


Bản đồ câu chuyện

Ủy ban Quy hoạch Khu vực Thung lũng Delaware (DVRPC) đã tạo ra một bản đồ câu chuyện tương tác cho thấy các tác động lũ lụt hiện tại và tương lai đối với các cộng đồng ở Philadelphia và các quận xung quanh.

Đầu trang