Chuyển đến nội dung chính

Thu thuế chuyển nhượng bất động sản 2023

Thành phố Philadelphia áp đặt Thuế chuyển nhượng bất động sản đối với việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản nằm ở Philadelphia. Các tài liệu này chứa dữ liệu về các khoản thu hàng tháng của Thuế chuyển nhượng bất động sản vào năm 2023.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Tháng 10 - tháng 12 năm 2023 Thu thuế chuyển nhượng bất động sản PDF Thu thuế chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023. 21 Tháng Năm, 2024
Tháng 7 - tháng 9 năm 2023 Thu thuế chuyển nhượng bất động sản PDF Thu thuế chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023 8 Tháng Mười Hai, 2023
Tháng 4 - tháng 6 năm 2023 Thu thuế chuyển nhượng bất động sản PDF Thu thuế chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 8 Tháng Mười Hai, 2023
Tháng 1 - tháng 3 năm 2023 Thu thuế chuyển nhượng bất động sản PDF Thu thuế chuyển nhượng bất động sản ở Philadelphia từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023 18 Tháng Năm, 2023
Đầu trang