Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo Chương trình Hỗ trợ Cấp Năm 2022

Đây là báo cáo năm 2022 của Bộ Doanh thu cho thị trưởng về Chương trình Hỗ trợ Cấp bậc (TAP). Báo cáo cung cấp một nền tảng của chương trình hỗ trợ hóa đơn tiền nước, cũng như các điểm nổi bật và số liệu ghi danh cho năm dương lịch 2022.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo TAP 2022 PDF Báo cáo về số lượng khách hàng sử dụng nước dân cư đã tham gia Chương trình Hỗ trợ Cấp bậc (TAP) trong năm dương lịch 2022. Nó bao gồm các điểm nổi bật và các số liệu hàng năm khác. 26 Tháng Năm, 2023
Đầu trang