Chuyển đến nội dung chính

Báo cáo Chương trình Hỗ trợ Cấp bậc 2019

Đây là báo cáo năm 2019 của Bộ Doanh thu về Chương trình Hỗ trợ Cấp bậc (TAP). Báo cáo cung cấp một nền tảng của chương trình hỗ trợ hóa đơn nước, cũng như các điểm nổi bật và số liệu ghi danh cho năm dương lịch 2019.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Báo cáo TAP 2019 PDF Báo cáo về số lượng khách hàng sử dụng nước dân cư đã tham gia Chương trình Hỗ trợ Cấp bậc (TAP) trong năm dương lịch 2019. Nó bao gồm các điểm nổi bật và các số liệu hàng năm khác. Tháng Bảy 15, 2020
Lên trên