Chuyển đến nội dung chính

Thu thuế chuyển nhượng bất động sản 2015

Thành phố Philadelphia áp đặt Thuế chuyển nhượng bất động sản đối với việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản nằm ở Philadelphia. Những tài liệu này chứa dữ liệu về các bộ sưu tập của Thuế chuyển nhượng bất động sản năm 2015.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 4 năm 2015 PDF Bộ sưu tập quý IV. Tháng Mười Một 18, 2016
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 3 năm 2015 PDF Bộ sưu tập quý thứ ba. Tháng Mười Một 18, 2016
Chuyển nhượng thuế bất động sản quý 2 năm 2015 PDF Bộ sưu tập quý II. Tháng Mười Một 18, 2016
Thuế chuyển nhượng bất động sản quý 1 năm 2015 PDF Bộ sưu tập quý đầu tiên. Tháng Mười Một 18, 2016
Đầu trang