Chuyển đến nội dung chính

Văn phòng Thị trưởng

Mẫu thư từ của Thị trưởng

Xin cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc liên hệ với văn phòng của Thị trưởng Cherelle L. Parker. Trước khi bạn gửi nhận xét của mình, hãy xem lại các tài nguyên phổ biến này. Nếu các tùy chọn này không giúp bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm, hãy tiếp tục bên dưới để gửi nhận xét của bạn.

  • Dịch vụ thành phố: Quay số 3-1-1 để nhận trợ giúp ngay lập tức với các dịch vụ của Thành phố vào các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối Nếu bạn ở bên ngoài Philadelphia, hãy gọi (215) 686-8686. Phiên dịch có sẵn cho hơn 100 ngôn ngữ.
  • Tài liệu nghi lễ: Gửi email tới city.rep@phila.gov để yêu cầu một tài liệu nghi lễ, như tuyên bố, trích dẫn hoặc thư chào hoặc xác nhận.
  • Yêu cầu lên lịch: Gửi biểu mẫu yêu cầu lên lịch để mời thị trưởng đến sự kiện của bạn hoặc yêu cầu một cuộc họp với thị trưởng.
  • Yêu cầu truyền thông: Phương tiện truyền thông nên gửi email tới press@phila.gov để nhận xét từ thị trưởng và các quan chức hành chính khác. Hãy chắc chắn bao gồm thời hạn của bạn với yêu cầu của bạn.
  • Các câu hỏi về hóa đơn tiền nước hoặc thuế bất động sản: Truy cập trang web của Bộ Doanh thu hoặc gửi email tới revenue@phila.gov.

Văn phòng của chúng tôi nhận được một lượng lớn thư từ, vì vậy chúng tôi ưu tiên trả lời các cử tri Philadelphia. Nếu bạn không phải là cư dân của Philadelphia, hãy sử dụng tìm kiếm các quan chức được bầu của usa.gov để tìm thông tin liên lạc cho các quan chức được bầu của bạn.

Lên trên