Chuyển đến nội dung chính

Các vấn đề dựa trên đức tin và liên tôn

Đại diện cho các cộng đồng đức tin đa dạng của Philadelphia trong chính quyền địa phương.

Các vấn đề dựa trên đức tin và liên tôn

Những gì chúng tôi làm

Các vấn đề dựa trên đức tin và liên tôn (FBIA) đảm bảo rằng các cộng đồng đức tin đa dạng của Philadelphia có một chỗ ngồi tại bàn và được đại diện trong quá trình ra quyết định của chính quyền. Công việc hợp tác này là chìa khóa để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta và tăng cường kết nối giữa cư dân thuộc mọi tầng lớp và chính phủ.

FBIA là một phần của Văn phòng Tham gia Công cộng lớn hơn.

Kết nối

E-mail FaithPHL@phila.gov

Join our distribution list

Faith-Based and Interfaith Affairs wants to hear from you. Complete the form to be added to the faith community distribution list.

Events

There are no upcoming events.

Staff

Name Job title Phone #
Reverend Naomi Washington-Leapheart Director, Faith-based and Interfaith Affairs
(215) 686-2191
Sorry, there are no results for that search.

Top