Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu Kế hoạch Cơ hội Kinh tế Hàng không

Văn phòng Cơ hội Kinh tế là một bộ phận của Bộ Thương mại. Kế hoạch Cơ hội Kinh tế (EOP) là một tài liệu được tạo ra để đảm bảo sử dụng các doanh nghiệp thiểu số, phụ nữ và người khuyết tật theo hợp đồng trên 100.000 đô la. Các báo cáo trên trang này dành cho Bộ phận Hàng không của Thành phố Philadelphia, bao gồm Sân bay Quốc tế Philadelphia và Sân bay Đông Bắc Philadelphia. Tài liệu bao gồm là từ năm 2016 trở lên. Nếu bạn cần truy cập vào EOP từ một ngày trước đó, hãy gửi email tới business@phila.gov.

EOP hàng không

Tiêu đề Mô tả Category Tác giả Ngày Định dạng
Giá thầu EOP Hàng không 6617 PDF 12 Tháng Ba, 2024
Giá thầu EOP Hàng không 6616 PDF 12 Tháng Ba, 2024
Giá thầu EOP Hàng không 6614 PDF 12 Tháng Ba, 2024
Giá thầu EOP Hàng không 6604 PDF 12 Tháng Ba, 2024
Giá thầu EOP Hàng không 660 1 PDF 7 Tháng Mười Hai, 2023
Giá thầu EOP Hàng không 6595 PDF 7 Tháng Mười Một, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6594 PDF 10 Tháng Mười Một, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6585 6586 PDF 8 Tháng Chín, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6579 PDF 6 Tháng Chín, 2023
Giá thầu EOP Hàng không 6402: Phòng chờ C & D Cải tạo HVAC PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6406 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6407: Xây dựng Tổng hợp theo cuộc gọi PDF Tháng Một 25, 2019
Giá thầu hàng không EOP 6411 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6412: Thay thế Đơn vị Sân thượng Phòng chờ B PDF Tháng Một 25, 2019
Giá thầu hàng không EOP 6413 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6416 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6419 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6424R PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6425 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6426 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6427 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6429 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6444: Cải tạo thiết bị đầu cuối D, E & F PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6445: Cải tạo thiết bị đầu cuối D, E & F PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6446: Cải tạo thiết bị đầu cuối D, E & F PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6447: Cải tạo thiết bị đầu cuối D, E & F PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6450: Cải tiến dành cho người đi bộ PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6451: Terminal Core B & C PDF Tháng Tư 11, 2019
Giá thầu EOP Hàng không 6452: Cải tiến Sân bay PNE PDF Tháng Mười Hai 31, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6524 PDF Tháng Sáu 8, 2022
Giá thầu EOP Hàng không 6546 PDF Tháng Sáu 8, 2022
Giá thầu hàng không EOP 6549 PDF Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Giá thầu hàng không EOP 6550 PDF Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Giá thầu hàng không EOP 6551 PDF Tháng Tám 31, 2022
Giá thầu hàng không EOP 6552 PDF Tháng Sáu 29, 2022
Giá thầu hàng không EOP 6558 PDF 22 Tháng Ba, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6559 PDF 22 Tháng Ba, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6560 PDF 22 Tháng Ba, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6562 PDF 5 Tháng Tư, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6564 PDF Ngày 11 tháng 1 năm 2023
Giá thầu EOP Hàng không 6565 PDF 5 Tháng Tư, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6567 PDF 22 Tháng Ba, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6572 PDF 5 Tháng Tư, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6574 PDF 22 Tháng Ba, 2023
Giá thầu hàng không EOP 6967 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6977 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6982 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu hàng không EOP 6986 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6991: Thang máy Phi hành đoàn phía Tây Nhà ga A PDF Tháng Một 25, 2019
Giá thầu EOP Hàng không 6992 PDF Tháng Bảy 24, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6997 PDF Tháng Tám 17, 2018
Giá thầu EOP Hàng không 6998 PDF Tháng Tám 17, 2018
Đầu trang