PHILADELPHIA – PHLpreK, chương trình dự bị mẫu giáo (Pre-K) chất lượng, miễn phí của Thành Phố Philadelphia đang phát triển. Năm học 2021-2022 sẽ là năm quan trọng nhất của chương trình đã phục vụ hơn 10,000 học sinh kể từ khi bắt đầu vào năm 2017.

Năm học này đánh dấu năm thứ 5 của chương trình PHLpreK. PHLpreK bắt đầu vào tháng 1 năm 2017. Năm nay, chương trình PHLpreK sẽ bổ sung thêm 700 chỗ mới để phục vụ 4,000 học sinh tại hơn 140 trung tâm giáo dục dự bị mầm non trên toàn thành phố. Các gia đình quan tâm có thể liên lạc trực tiếp với các trung tâm tham gia chương trình hoặc gọi 844-PHL-PREK (844-745-7735) để tìm chương trình phù hợp. Trẻ em lên 3 hoặc 4 tuổi trước ngày 1 tháng 9 đủ điều kiện tham gia, áp dụng đối với mọi đối tượng, không kể mức thu nhập của gia đình.

“Trong 5 năm qua, Thành Phố Philadelphia đã cung cấp miễn phí chương trình dự bị mẫu giáo chất lượng cho hơn 10,000 học sinh. Đó là 10,000 học viên suốt đời, những người thành đạt và các nhà lãnh đạo tương lai. Học sinh của thành phố đã khiến chúng tôi rất tự hào và tôi rất mong được chứng kiến những thành tựu mà họ đạt được. Năm nay, chương trình PHLpreK đang trong quá trình phát triển để phục vụ nhiều trẻ em và các gia đình hơn nữa thông qua hợp tác với nhiều trung tâm giáo dục dự bị mầm non hơn trong thành phố, và đây sẽ là niên khóa lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy chương trình thành công này phát triển, và tự hào về những điều mà Thuế Đồ Uống Philadelphia và những hỗ trợ rộng rãi cho chương trình dự bị mẫu giáo chất lượng đã đạt được ở Philadelphia dành cho các gia đình và doanh nghiệp địa phương,” Thị Trưởng Jim Kenney phát biểu.

“Vào năm 2019 Trung Tâm Học Tập Bustleton đã trở thành nhà cung cấp cho chương trình PHLpreK. Thật vui khi thấy PHLpreK đã cho phép các gia đình và trẻ em, thuộc mọi đối tượng về thu nhập và tình trạng công việc, có cơ hội tham gia một chương trình giáo dục, được phục vụ bữa ăn hàng ngày, được giáo viên và nhân viên trường hỗ trợ, và một cộng đồng cùng nhau làm việc vì sự phát triển tốt đẹp hơn của trẻ em và các gia đình. Tôi tự hào đóng góp một phần vào công việc quan trọng này trong năm thứ 5 và là năm có quy mô lớn nhất của chương trình,” Aliya Johnson-Roberts, Giám Đốc Điều Hành và Đồng Chủ Sở Hữu của Trung Tâm Học Tập Bustleton, một nhà cung cấp của chương trình PHLpreK cho biết.

“PHLpreK là một ví dụ tuyệt vời về dịch vụ của Thành Phố nhằm hỗ trợ tất cả mọi người từ những học viên trẻ tuổi nhất cho đến những đơn vị là nền tảng của cộng đồng bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm cộng đồng thiểu số làm chủ. Nhờ chương trình dự bị mẫu giáo chất lượng và miễn phí mà các trẻ em đang học, các gia đình có thể trở lại làm việc, đồng thời trường học và các nhà giáo dục cũng có thể làm những công việc yêu thích của họ, đó là chuẩn bị hành trang cho các em khi đi học mẫu giáo và các chương trình học tập lâu dài,” Cynthia Figueroa, Phó Thị Trưởng phụ trách Văn Phòng Trẻ Em và Gia Đình của Thành Phố Philadelphia cho biết.

PHLpreK là chương trình dự bị mẫu giáo chất lượng, miễn phí của Thành Phố Philadelphia nhằm mang lại cho trẻ em một nền tảng vững chắc để tiếp tục lộ trình học tập. Được tài trợ bởi Thuế Đồ Uống Philadelphia, chương trình PHLpreK đang hỗ trợ các gia đình trên khắp Philadelphia được tiếp cận cơ hội cho trẻ em tham gia chương trình giáo dục mầm non chất lượng với chi phí phù hợp.

###