Chuyển đến nội dung chính

Phòng ngừa sử dụng chất gây nghiện và giảm tác hại

OD Stat

Về

OD Stat là một nhóm các chuyên gia từ nhiều nguồn gốc khác nhau xem xét cuộc sống của những người Philadelphia được chọn đã chết vì quá liều ma túy. Họ làm điều này để cố gắng tìm cách mà Thành phố có thể giúp đỡ những người khác trước khi quá muộn.

Nhóm OD Stat bao gồm các nhân viên từ Văn phòng Giám đốc Điều hành, Bộ Y tế Công cộng Philadelphia và Bộ Sức khỏe Hành vi và Dịch vụ Khuyết tật Trí tuệ. Bốn lần một năm, OD Stat hoàn thành các phân tích chuyên sâu về cuộc sống của bốn người bị mất do dùng thuốc quá liều. Trong các đánh giá này, OD Stat tìm cách hiểu rõ hơn về các vấn đề phức tạp xung quanh việc sử dụng chất kích thích và nguy cơ quá liều ở Philadelphia.

Các đánh giá cố gắng tôn vinh những câu chuyện và cuộc sống của những người đã chết. Những câu chuyện này cung cấp bối cảnh cho dữ liệu mà Bộ Y tế thu thập về quá liều và sử dụng chất kích thích. Thông tin này có thể giúp tạo hoặc cải thiện các chính sách và chương trình ở Philadelphia.

OD Stat đánh giá thông tin từ:

  • Nhà tù.
  • Cảnh sát.
  • Thử chức/tạm tha.
  • Dịch vụ vô gia cư/Tiếp cận Đường phố.
  • Dịch vụ con người.
  • Sử dụng chất gây chất/Hồ sơ điều trị sức khỏe hành vi.
  • Xét nghiệm bệnh truyền nhiễm.
  • Dịch vụ khẩn cấp.

Nhóm OD Stat cũng xem xét hồ sơ y tế từ các hệ thống bệnh viện trong khu vực. Khi có thể, nhóm nghiên cứu nói chuyện với bạn bè và gia đình của người đã chết. Họ tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào bị bỏ lỡ mà ai đó có thể đã can thiệp để giúp đỡ người đó. Họ xem xét liệu có chính sách hoặc chương trình nào mà Thành phố có thể tạo ra hoặc cập nhật để ngăn chặn những cái chết trong tương lai hay không.

OD Stat chia sẻ các khuyến nghị của họ với các cơ quan khác và họ làm việc để vượt qua các rào cản có thể cản trở việc mang lại những thay đổi cần thiết.Đầu trang