Chuyển đến nội dung chính

Phòng ngừa sử dụng chất gây nghiện và giảm tác hại

Nhóm giảm tác hại

Về

Nhóm giảm thiểu tác hại của chúng tôi cung cấp khả năng tiếp cận cộng đồng và giáo dục cho những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quá liều.

Chúng tôi phân phối que thử fentanyl và nalaxone (Narcan) thông qua tiếp cận đường phố và tại các sự kiện cộng đồng. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo bật lên về đảo ngược quá liều ở những khu vực có quyền truy cập naloxone hạn chế hoặc số lượng quá liều cao. Chúng tôi cung cấp các bản trình diễn nhanh cùng với các vật dụng hữu ích khác như bao cao su, khẩu trang, nước rửa tay, v.v.

Để mời nhóm của chúng tôi thiết lập bàn tại một sự kiện cộng đồng, hãy gửi email tới overdose.prevention@phila.gov.

Tìm hiểu thêm về các nguyên tắc và chiến lược giảm tác hại.

Tìm hiểu làm thế nào để có được naloxone, que thử fentanyl và tập huấn.


Đầu trang