Chuyển đến nội dung chính

Thư viện Wynnefield


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Thư viện Wynnefield nằm cách Đại lộ City Line một dãy nhà và phục vụ các cộng đồng Wynnefield và Overbook Farms. Thư viện có máy tính, không gian họp và các chương trình và tài nguyên cộng đồng miễn phí khác nhau.

Kết nối

ĐịA Chỉ
5325 Đại lộ Overbrook.
Philadelphia, PA 19131
Website Thư viện miễn phí

Tình trạng dự án: Design and Community Engagement

Quản lý dự án

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

 

Lên trên