Chuyển đến nội dung chính

Nhà Carousel


Một dự án Xây dựng lại

Giới thiệu

Carousel House là một khu phức hợp trong nhà và ngoài trời rộng 5,2 mẫu Anh bao gồm khu dã ngoại, khu vườn, sân chơi và đường tập thể dục. Cơ sở trong nhà có khán phòng, phòng máy tính, phòng tập thể dục, phòng đa năng và hồ bơi.

Kết nối

Địa chỉ
1701 Đại lộ Belmont.
Philadelphia, PA 19131
Công viên & Rec Finder

Tình trạng dự án: Design and Community Engagement

Quản lý dự án

Xây dựng lại đang dẫn đầu dự án này. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin liên quan đến dự án này trên trang web mới dành riêng để cập nhật cho các thành viên cộng đồng về các cuộc họp và xây dựng sắp tới. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi tại rebuild@phila.gov.

Để biết các tài liệu tham gia cộng đồng mới nhất, hãy nhấp vào đây.

Đầu trang