Chuyển đến nội dung chính

Chương trình Cư dân của Chủ sở hữu lâu năm (LOOP)

Cung cấp giảm thuế bất động sản cho một số chủ sở hữu nhà lâu năm có giá trị tài sản tăng gấp ba lần từ năm này sang năm khác.

Đầu trang