Chuyển đến nội dung chính

Chương trình tham gia của chủ nhà OHS

Kết nối chủ nhà với gia đình và cá nhân trải qua tình trạng vô gia cư.

Giới thiệu

Chương trình Gắn kết của Chủ nhà OHS cung cấp các ưu đãi cho chủ sở hữu bất động sản thuê cho các gia đình và cá nhân đang trải qua hoặc có nguy cơ vô gia cư. Không có chi phí để tham gia chương trình này.

Các chương trình:

 • Giúp những người trải qua tình trạng vô gia cư nhanh chóng tìm được nhà ở trong các thị trường nhà ở có chi phí cao, trống thấp.
 • Tăng khả năng truy cập vào các lựa chọn nhà ở giá rẻ và sự ổn định nhà ở.
 • Tạo cơ hội nhà ở vĩnh viễn.
 • Khuyến khích sự tham gia của chủ nhà BIPOC (Da đen, Bản địa và người da màu) và MWBE (doanh nghiệp thiểu số/do phụ nữ sở hữu).

Các ưu đãi của chủ nhà bao gồm:

 • Danh sách cho thuê trực tuyến miễn phí trên Padmission, một nền tảng để kết nối chủ nhà với người thuê nhà.
 • Thanh toán tiền thuê nhất quán và đúng hạn.
 • Sàng lọc trước và lựa chọn người thuê nhà.
 • Chứng nhận trước khi kiểm tra.
 • Giáo dục chủ nhà và người thuê nhà về các vấn đề như quyền và trách nhiệm, nhà ở công bằng và quản lý tài chính.
 • Một quỹ dự phòng để giúp chủ nhà trang trải các chi phí sau khi chuyển đi, chẳng hạn như sửa chữa vượt quá tiền đặt cọc hoặc tiền thuê nhà do các vị trí tuyển dụng không lường trước được.
 • Liên lạc viên chủ nhà và chuyên gia nhà ở để trả lời các câu hỏi.
 • Các hòa giải viên trung lập để giải quyết các mối quan tâm và xung đột của chủ nhà/người thuê nhà.

Kết nối

E-mail landlords@phila.gov
Social

Eligibility

To participate in this program, landlords must:

 • Have the property inspected by the Office of Homeless Services (OHS) before a lease is signed.
 • Be current on property taxes.
 • Be current on utilities, which must be turned on for inspections.

Process

1
If you're an eligible landlord, fill out the online program application or call (215) 686-7182 to get started.
2
Attend an information session with the landlord engagement coordinator and schedule a property inspection with OHS.

If your property does not pass inspection, you will have the opportunity to address concerns and resubmit for inspection.

3
Add the vacant unit to the online portal.

The coordinator will provide you with login information.

4
Review tenant applications.
5
Select a tenant and sign a lease.
6
You will receive payment by check or direct deposit from an OHS-approved contract agency.

Stay up to date

Sign up for our landlord mailing list to get updates.

Partners

 • Philadelphia Housing Development Corporation
 • Office of Community Empowerment and Opportunity
 • Philadelphia Housing Authority
 • Department of Behavioral Health and Intellectual disAbility Services

Top