Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin hỗ trợ khách hàng hóa đơn nước và tài liệu

Sử dụng các tài liệu này để lập kế hoạch cho đơn xin hỗ trợ khách hàng hóa đơn tiền nước của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp trực tiếp với đơn xin của mình, hãy tìm một địa điểm trợ giúp gần bạn.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đơn xin mẫu PDF Sử dụng điều này làm tài liệu tham khảo để giúp lập kế hoạch đơn xin hỗ trợ hóa đơn nước của bạn trước khi bạn bắt đầu. 8 Tháng Năm, 2023
T ờ rơi hợp đồng thanh toán tiêu chuẩn hóa đơn nước PDF Tờ rơi thông tin về khoản thanh toán xuống và các yêu cầu khác đối với chương trình thỏa thuận thanh toán tiêu chuẩn hóa đơn tiền nước. Xem trang 2 cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha. 12 Tháng Ba, 2024
Hỗ trợ hóa đơn tiền nước: Raise Your Hand Flyer PDF Tờ rơi thông tin về việc ngăn chặn việc ngắt nước thông qua sáng kiến miễn trừ Giơ tay của bạn. In tờ rơi này để chia sẻ với các thành viên cộng đồng hoặc cử tri. 13 Tháng Ba, 2024
T ờ thông tin Hỗ trợ Khách hàng Nước PDF Tờ Takeaway với các chi tiết về hỗ trợ khách hàng về nước bao gồm TAP và Giảm giá cho Người cao tuổi. 3 Tháng Mười Một, 2023
Tờ thông tin Hỗ trợ Khách hàng Nước - PDF tiếng Tây Ban Nha Tờ Takeaway với các chi tiết về hỗ trợ khách hàng về nước bao gồm TAP và Giảm giá cho Người cao tuổi. 8 Tháng Mười Hai, 2023
Đơn xin kiểm tra PDF Sử dụng danh sách kiểm tra này để đảm bảo bạn đã sẵn sàng hoàn thành đơn xin hỗ trợ hóa đơn tiền nước. 8 Tháng Năm, 2023
Hướng dẫn về Tính đủ điều kiện của Chương trình Hỗ trợ Khách hàng Nước PDF Sử dụng danh sách kiểm tra này để đảm bảo bạn đã sẵn sàng hoàn thành đơn xin hỗ trợ hóa đơn tiền nước. 29 Tháng Mười Một, 2023
Directrices de elegibilidad de los programas de ayuda al usuario del agua PDF Infórmese como saber si es apto para particiar del programa de ayuda al usuario del agua. 29 Tháng Mười Một, 2023
Danh sách phê duyệt yêu cầu PDF Use esta lista de verificación para asegurarse de que está listo para completar la solicitud de asistencia para la factura del agua. 10 Tháng Năm, 2023
T ờ rơi hỗ trợ hóa đơn tiền nước PDF In tờ rơi này để chia sẻ với các thành viên cộng đồng hoặc cử tri Tháng Bảy 20, 2023
Tờ rơi hỗ trợ hóa đơn tiền nước (tiếng Creole của Pháp) PDF In tờ rơi này để chia sẻ với các thành viên cộng đồng hoặc cử tri. Tháng Bảy 20, 2023
水 费 纸 单 援 助 计 划 宣 传 单 PDF 打 印 此 宣 传 单,并 与 社 区 成 员 或 选 民 分 享 Tháng Bảy 20, 2023
Folleto de ayuda with la factura del agua PDF Imprima este folleto para compartir con los miembros de la comunidad o los electores Tháng Bảy 20, 2023
水 費 帳 單 援 助 計 劃 宣 傳 單 PDF 打 印 此 宣 傳 單,並 與 社 區 成 員 或 選 民 分 享 Tháng Bảy 20, 2023
Depliyan là một trong những tập tin PDF Enprime deplyan sa a pou w pataje avèk manm kominote a oswa elektè yo Tháng Sáu 8, 2022
Tờ rơi về hỗ trợ hóa đơn tiền nước PDF In tờ rơi này để chia sẻ với các thành viên hoặc cử tri trong cộng đồng Tháng Sáu 8, 2022
Kế tiếp: Ayuda với chế tạo nước PDF Imprima este folleto sobre ayudas con la factura del agua, y compártala con vecinos y miembros de su comunidad Tháng Tám 12, 2021
T ờ thông tin về sự tha thứ nợ của TAP PDF Tìm hiểu cách bạn có thể xóa nợ hóa đơn tiền nước của mình khi bạn đăng ký vào Chương trình Hỗ trợ Cấp bậc. Tháng Bảy 28, 2022
Hướng dẫn sử dụng TAP PDF Condonación Infórmese cómo puede pagar su factura del agua cuando está inscripto en el Programa de Asistencia por Niveles, TAP. Tháng Chín 27, 2022
Lên trên