Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn hóa đơn nhà cung cấp

Để hợp lý hóa quy trình thanh toán, nhiều nhà cung cấp hiện có thể gửi hóa đơn trực tuyến thông qua trang web Thanh toán của Nhà cung cấp.

Bạn cũng có thể gửi hóa đơn qua email. Nếu bạn có hợp đồng Thành phố, người liên hệ với Thành phố của bạn sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để:

  • Cung cấp địa chỉ email để gửi hóa đơn của bạn.
  • Thông báo cho bạn về các tài liệu cần thiết khác.

Bạn có thể sử dụng danh sách kiểm tra hóa đơn trên trang này để đảm bảo bạn đang hoàn thành mọi thứ cần thiết để thanh toán nhanh chóng.

Chúng tôi khuyến khích tất cả các nhà cung cấp đăng ký thanh toán điện tử gửi tiền trực tiếp. Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng điện tử thông qua Automated Clearing House (ACH) và được gửi trực tiếp vào tài khoản do bạn chỉ định tại tổ chức tài chính của bạn. Để được trợ giúp đăng ký ký gửi trực tiếp, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách đăng ký ACH.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Danh sách kiểm tra hóa đơn nhà cung cấp PDF Để đảm bảo rằng Thành phố xem xét hóa đơn của bạn hoàn chỉnh, hãy điền và gửi email biểu mẫu này, hóa đơn của bạn và các tài liệu liên quan đến hộp thư đến của Thành phố thích hợp. 8 Tháng Tám, 2023
Lên trên