Chuyển đến nội dung chính

Đơn xin tín dụng thuế Jump Start bền vững

Tín dụng thuế bắt đầu bền vững là một khoản tín dụng thuế cho các doanh nghiệp mới, cho phép các doanh nghiệp mới, bền vững, tạo việc làm sử dụng tỷ lệ 0% trên BIRT trong ba năm đầu tiên.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
PDF ứng dụng Jump Start bền vững Sử dụng ứng dụng này để đăng ký Tín dụng Thuế Khởi đầu Bền vững, để nhận mức thuế 0% đối với thuế BIRT của bạn trong ba năm đầu tiên của doanh nghiệp bền vững mới của bạn. Tháng Ba 12, 2021
Đầu trang