Chuyển đến nội dung chính

Tài liệu họp cộng đồng của Dự án Cải thiện Đường Spring Garden

Dự án Cải thiện Đường Spring Garden là một khoản đầu tư thân thiện với người đi bộ và xe đạp ở Phố Spring Garden của Philadelphia. Nó sẽ cung cấp một liên kết an toàn, mạnh mẽ và bền vững giữa sông Delaware và Schuylkill.

Trang này thu thập các tài liệu tiếp cận cộng đồng từ dự án, bao gồm cả các kết quả tương tác của công chúng.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Kết quả tham gia của công chúng (tháng 11 đến tháng 12 năm 2020, tiếng Anh) PDF Bản tóm tắt điều hành về kết quả từ việc tiếp cận công chúng cho Dự án Cải thiện Đường phố Spring Garden từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020. (Tiếng Anh) Tháng Hai 10, 2021
Kết quả tham gia của công chúng (tháng 11 đến tháng 12 năm 2020, tiếng Tây Ban Nha) PDF Bản tóm tắt điều hành về kết quả từ việc tiếp cận công chúng cho Dự án Cải thiện Đường phố Spring Garden từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020. (Tiếng Tây Ban Nha) Tháng Hai 16, 2021
Kết quả tham gia công chúng (Tháng 11 đến tháng 12 năm 2020, tiếng Trung giản thể) PDF Bản tóm tắt điều hành về kết quả từ việc tiếp cận công chúng cho Dự án Cải thiện Đường phố Spring Garden từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2020. (Tiếng Trung giản thể) Tháng Hai 16, 2021
Lên trên