Chuyển đến nội dung chính

Lời khuyên về An toàn cho Doanh nghiệp Nhỏ trong COVID-19

Tờ rơi này chứa các mẹo an toàn cho các doanh nghiệp nhỏ đã đóng cửa trong đại dịch COVID-19 và có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ:

  • tiếng Ả Rập
  • Anh
  • Trung Quốc
  • người Pháp
  • người Hàn Quốc
  • Bồ Đào Nha
  • Tiếng nga
  • người Tây Ban Nha
  • Tiếng Việt

Đầu trang