Chuyển đến nội dung chính

Các bài học về tuyến đường an toàn Philly (Pre-K)

Safe Routes Philly (SRP) là chương trình giáo dục an toàn cho người đi bộ và xe đạp dành cho thanh thiếu niên của Philadelphia. Nó cung cấp các tài nguyên về an toàn giao thông cho học sinh, phụ huynh/người chăm sóc và nhà giáo dục.

Các bài học trong hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông sau đây đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục sớm Pennsylvania và điểm chuẩn Head Start.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Giáo dục An toàn Giao thông (Hướng dẫn Pre-K) PDF Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông cho phụ huynh và giáo viên của trẻ mầm non K. Tháng Tư 7, 2021
Đầu trang