Chuyển đến nội dung chính

Quyền Tư Vấn Báo Cáo Thường Niên

Luật Quyền được Tư vấn của Philadelphia đảm bảo đại diện pháp lý miễn phí cho những người thuê nhà có thu nhập thấp đủ điều kiện. Người thuê nhà đủ điều kiện có Quyền Tư vấn khi họ phải đối mặt với:

  • Thủ tục trục xuất.
  • Cho thuê hoặc các thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê nhà khác.
  • Thủ tục chấm dứt trợ cấp nhà ở PHA.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách nhận trợ giúp pháp lý miễn phí để tránh bị trục xuất.

Bạn cũng có thể đọc một đánh giá sơ bộ về chương trình được thực hiện bởi Quỹ tái đầu tư.

Trang này lưu trữ các bản cập nhật hàng năm về Quyền được tư vấn bao gồm những điểm nổi bật và kết quả trong mỗi năm tài chính.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quyền Tư Vấn Báo Cáo Thường Niên - Năm Tài Chính 2022 PDF Báo cáo thường niên cho năm đầu tiên của Quyền được tư vấn 25 Tháng Một, 2023
Đầu trang