Chuyển đến nội dung chính

Quay lại tài liệu chương trình Học

Chương trình Return to Learning cung cấp giảm học phí cho nhân viên Thành phố theo học các trường cao đẳng và đại học tham gia. Vợ/chồng, đối tác trong nước và người phụ thuộc của nhân viên Thành phố cũng có thể đủ điều kiện, tùy thuộc vào trường học. Mục tiêu của chương trình là giúp nhân viên phát triển và tiếp tục giáo dục.

Nhân viên có thể truy cập nhiều thông tin và tài nguyên chương trình hơn bằng cách đăng nhập vào cổng thông tin phila.city.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Quay lại Bảng thông tin Học tập PDF Thông tin về các trường tham gia chương trình và giảm học phí mà họ cung cấp. 7 Tháng Tám, 2023
Đầu trang