Chuyển đến nội dung chính

Xây dựng lại báo cáo hàng năm

Xây dựng lại là một khoản đầu tư lịch sử vào các công viên lân cận, trung tâm giải trí và thư viện. Được thực hiện bởi Thuế đồ uống Philadelphia, chương trình này sẽ đầu tư hàng trăm triệu đô la vào việc cải thiện các cơ sở cộng đồng.

Báo cáo Xây dựng lại Theo Số tóm tắt những thành tựu chính của chương trình trong một năm nhất định. Báo cáo này cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về các mục tiêu của Rebuild trong năm tiếp theo.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Xây dựng lại theo những con số 2019 PDF Một báo cáo thường niên năm 2019 tóm tắt những thành tựu và mục tiêu của Rebuild. Tháng Một 30, 2020
Xây dựng lại theo những con số 2020 PDF Báo cáo thường niên năm 2020 tóm tắt những thành tựu và mục tiêu của Rebuild Tháng Hai 2, 2021
Lên trên