Chuyển đến nội dung chính

Tờ rơi cấm túi nhựa

Thành phố đã tạo ra các tờ rơi với thông tin về lệnh cấm túi nhựa cho các doanh nghiệp và người dân.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
T ờ rơi cấm túi nhựa - Tiếng Anh PDF Một tờ rơi màu với thông tin cho các doanh nghiệp về lệnh cấm túi nhựa bằng tiếng Anh. Tháng Chín 23, 2021
T ờ rơi cấm túi nhựa - PDF tiếng Pháp Một tờ rơi với thông tin cho các doanh nghiệp về lệnh cấm túi nhựa bằng tiếng Pháp. Tháng Chín 23, 2021
T ờ rơi cấm túi nhựa - PDF tiếng Hàn Một tờ rơi với thông tin cho các doanh nghiệp về lệnh cấm túi nhựa bằng tiếng Hàn. Tháng Chín 23, 2021
T ờ rơi cấm túi nhựa - PDF tiếng Nga Một tờ rơi với thông tin cho các doanh nghiệp về lệnh cấm túi nhựa bằng tiếng Nga. Tháng Chín 23, 2021
T ờ rơi cấm túi nhựa - PDF tiếng Trung giản thể Một tờ rơi với thông tin cho các doanh nghiệp về lệnh cấm túi nhựa bằng tiếng Trung giản thể. Tháng Chín 23, 2021
T ờ rơi cấm túi nhựa - PDF tiếng Tây Ban Nha Một tờ rơi với thông tin cho các doanh nghiệp về lệnh cấm túi nhựa bằng tiếng Tây Ban Nha. Tháng Chín 23, 2021
T ờ rơi cấm túi nhựa — Vietnamese PDF Một tờ rơi với thông tin cho các doanh nghiệp về lệnh cấm túi nhựa bằng tiếng Việt. Tháng Chín 22, 2021
Lên trên