Chuyển đến nội dung chính

Thông tin PHLContracts

Phòng Mua sắm quản lý ba loại hợp đồng Thành phố từ cổng thông tin PHLContracts. Trang này cung cấp thông tin về cách sử dụng PHL Contracts.

Tên Mô tả Đã phát hành Định dạng
Đặt lại mật khẩu người dùng Hướng dẫn tham khảo nhanh PDF Quản trị viên người bán (nhà cung cấp) chịu trách nhiệm đặt lại mật khẩu PHLContracts của họ khi cần thiết. Hướng dẫn này cung cấp các bước để đặt lại mật khẩu của người dùng. Tháng Chín 6, 2019
Bảng chú giải thuật ngữ PHLContracts về các điều khoản dành cho người bán và nhà cung cấp PDF Danh sách các thuật ngữ phổ biến và ý nghĩa của chúng trong PHLContracts. Tháng Chín 6, 2019
Lên trên